Jesteś tutaj: Strona główna

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Aktualności

INFORMACJA DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje  w dniach 23 lutego –28 lutego 2015 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W organizację obchodów aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Komenda Główna Straży Granicznej, Krajowa Rada Komornicza, jak również Krajowa Rada Notarialna.

Chęć włączenia się w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem wyraziła także Krajowa Rada Kuratorów.

Uwaga - zmiana numerów rachunków

Informuje się, że z dniem 01.01.2015 następuje zmiana numerów rachunków sum depozytowych ( wadia, zabezpieczenia, poręczenia majatkowe ) prowadzonych w Banku Gospodarstwa Krajowego o/Katowice

Najczęściej czytane

Podstawa prawna

Dz. U. 180 poz. 1508 z 2002r. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 roku w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia [...]

Informacje

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
ul. Cieszyńska 10

43-300 Bielsko-Biała

tel.  33 4990 499

fax. 33 4990 450

Dane teleadresowe - kod QR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednostka Nadrzędna