Jesteś tutaj: Strona główna » Ostatnio dodane artykuły

Ostatnio dodane artykuły

Artykuły

Ogłoszenie dot. lekarzy sądowych

Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej poszukuje kandydatów na lekarzy sądowych w okręgu Sądu Okręgowego Bielsku-Białej.

Warunki oraz tryb nadania uprawnień do wykonywanie czynności lekarza sądowego określa ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. 2007r. Nr 123 póz. 849 z późn. zm.). Lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:

Bieżące utrzymanie i konserwacja instalacji teletechnicznej w budynkach Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

Nazwa:

Bieżące utrzymanie i konserwacja instalacji teletechnicznej w budynkach Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

G.2314/006/2017

Petycja wielokrotna w sprawie udostępnienia sędziom Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych materiałów informacyjnych dotyczących tematyki kredytów „walutowych”

2017-01-25

 

Petycja wpłynęła w dniu 13 stycznia 2017r.

Dotychczas wpłynęło łącznie 29 petycji dotyczących tej samej sprawy.

Zarządzono łączne rozpoznanie petycji jako petycji wielokrotnej.

W związku z tym, że petycja ma charakter petycji wielokrotnej ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej tematyki wynosi 14 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Autorzy petycji nie wyrazili zgody na ujawnienie ich danych osobowych.

 

2017-02-17

 

We wskazanym terminie wpłynęło łącznie 30 petycji.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, niniejszym ogłasza się odpowiedź na petycję wielokrotną, które to ogłoszenie zastępuje zawiadomienie poszczególnych autorów petycji przewidziane w art. 13 ust. 1 tej ustawy.

 

Pliki:

Petycja wielokrotna o skierowanie pracowników merytorycznych OZSS na szkolenie dotyczące nabycia wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie rozpoznawania syndromu alienacji rodzicielskiej

 

2017-04-11

 

Wniosek wpłynął w dniu 9 marca 2017r. Zarządzono rozpoznanie wniosku jako petycji.

Dotychczas wpłynęło łącznie 11 petycji dotyczących tej samej sprawy.

Zarządzono łączne rozpoznanie petycji jako petycji wielokrotnej.

Autorzy petycji nie wyrazili zgody na ujawnienie ich danych osobowych.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, niniejszym ogłasza się odpowiedź na petycję wielokrotną, które to ogłoszenie zastępuje zawiadomienie poszczególnych autorów petycji przewidziane w art. 13 ust. 1 tej ustawy.

 

Pliki:

ZOBACZ TREŚĆ PETYCJI

ODPOWIEDŹ NA PETYCJĘ Z DNIA 11.04.2017r.

Galerie