Zamówienia podlegające Ustawie PZP

Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul. Sobieskiego 3

Nazwa:

Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul. Sobieskiego 3

Oznaczenie postępowania:

G.2070/004/2017

| Strona 1 | Strona 2 |