Zamówienia niepodlegające ustawie PZP

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji wind oraz platform przyschodowych

Nazwa:

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji wind oraz platform przyschodowych

Oznaczenie postępowania:

G.2314/002/2018

Wymiana opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

Nazwa:

Wymiana opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

G.2070/009/2017

Odnowienie licencji dla urządzeń FortiGate 200D

Nazwa:

Odnowienie licencji dla urządzeń FortiGate 200D

Oznaczenie postępowania:

 

Usługa dostępu do sieci Internet

Nazwa:

Usługa dostępu do sieci Internet

Oznaczenie postępowania:

G.243/001/2017

| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 | Strona 5 | Strona 6 |