Zamówienia niepodlegające ustawie PZP

Usługi serwisowe urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek i faksów

Nazwa:

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń wielofunkcyjnych

kopiarek i faksów wraz z dostawą części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Oznaczenie postępowania:

G.2314-001/2016

Usługi serwisowe wind oraz platform

Nazwa:

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji wind oraz platform przyschodowych.

Oznaczenie postępowania:

G.2314-002/2016

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych

Nazwa:

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych

Oznaczenie postępowania:

G.2314-003/2016

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego

Nazwa:

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego

wraz z dostawą tonerów do drukarek

Oznaczenie postępowania:

G.2314-004/2016