Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą z dniem 1.01.2016 roku stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

 

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

młodzież do 26. roku życia,

osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej

osoby, które ukończyły 65. lat,

osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

kombatanci,

weterani,

zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na:

poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczy  nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

prawa pracy,

przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

prawa cywilnego,

spraw karnych,

spraw administracyjnych,

ubezpieczenia społecznego,

spraw rodzinnych,

prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Strona Ministerstwa Sprawiedliwości  http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl.

 

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Bielska- Białej i powiatu bielsko – bialskiego.

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Bielsko-Biała nr 1

Adres:

plac Opatrzności Bożej 18, Bielsko-Biała, Polska

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Środa: godz. 12.00 - 16.00

Czwartek: godz. 13.00 - 17.00

Piątek: godz. 08.00 - 12.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Bielsko-Biała nr 2

Adres:

1 Maja 17, Bielsko-Biała, Polska

Godziny otwarcia:

Poniedziałek, Środa, Czwartek: godz. 11.00 - 15.00

Wtorek, Piątek: godz. 08.00 - 12.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Bielsko-Biała nr 3

Adres:

Akademii Umiejętności 1A, Bielsko-Biała, Polska

Godziny otwarcia:

Poniedziałek, Środa: godz. 12.00 - 16.00

Wtorek: godz. 14.00 - 18.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Bielsko-Biała nr 4

Adres:

Lipnicka 36, Bielsko-Biała, Polska

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek: godz. 08.00 - 12.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Bielsko-Biała Nr 5

Adres:

Piastowska 40, Bielsko-Biała, Polska

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 9.00- 13.00

wtorek: 9.00- 13.00

środa: 9.00- 13.00

czwartek: 13.00- 17.00

piątek: 9.00- 13.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Bielsko-Biała Nr 6

Adres:

Józefa Lompy 7, Bielsko-Biała, Polska

Godziny otwarcia:

Poniedziałek, Środa, Czwartek: godz. 09.00 - 13.00

Wtorek, Piątek: godz. 14.00 - 18.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Buczkowice

Adres:

Lipowska 730, Buczkowice, Polska

Godziny otwarcia:

wtorek: 12.00- 16.00

czwartek: 9.00- 13.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Jaworze

Adres:

Szkolna 97, Jaworze, Polska

Godziny otwarcia:

wtorek: 16.00- 20.00

środa: 9.00- 13.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Kozy

Adres:

Krakowska 4, Kozy, Polska

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 13.30- 15.30

wtorek: 13.00- 17.00

czwartek: 11.00- 15.30

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Szczyrk

Adres:

Beskidzka 4, Szczyrk, Polska

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 11.30- 15.30

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Wilamowice

Adres:

Paderewskiego 3, Wilamowice, Polska

Godziny otwarcia:

wtorek, czwartek: 9.00- 13.00

piątek: 14.00- 18.00

poniedziałek: 11.30- 15.30

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Cieszyna i powiatu cieszyńskiego

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Cieszyn

Adres:

Bielska 4, Cieszyn, Polska

Godziny otwarcia:

Poniedziałek godz. 13.00- 17.00

Wtorek godz. 13.00- 17.00

Środa godz. 15.00- 19.00

Czwartek godz. 15.00- 19.00

Piątek godz. 8.00- 12.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Brenna

Adres:

Leśnica 8, Brenna, Polska

Godziny otwarcia:

Środa godz. 10.00-15.00

Piątek godz. 9.00- 14.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Chybie

Adres:

Bielska 78, Chybie, Polska

Godziny otwarcia:

Poniedziałek godz. 8.00-12.00

Wtorek godz. 13.00- 17.00

Środa godz. 11.00- 15.00

Czwartek godz. 8.00- 12.00

Piątek godz. 8.00- 12.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Goleszów

Adres:

Cieszyńska 29, Goleszów, Polska

Godziny otwarcia:

Poniedziałek godz. 9.00- 14.00

Piątek godz. 9.00- 14.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Hażlach

Adres:

Główna 57, Hażlach, Polska

Godziny otwarcia:

Wtorek godz. 15.30-18.30

Czwartek godz. 15.30- 18.30

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Pogwizdów

Adres:

Katowicka 5, Pogwizdów, Polska

Godziny otwarcia:

Poniedziałek godz. 12.00- 18.00

Środa godz. 12.00- 16.00

Piątek godz. 12.00- 16.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Skoczów

Adres:

Adama Mickiewicza 5, Skoczów, Polska

Godziny otwarcia:

Poniedziałek godz. 8.00- 12.00

Wtorek godz. 8.00- 12.00

Środa godz. 8.00- 16.00

Czwartek godz. 8.00- 12.00

Piątek godz. 8.00- 12.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Wisła

Adres:

Plac Bogumiła Hoffa 3, Wisła, Polska

Godziny otwarcia:

Wtorek godz. 8.00- 16.00

Środa godz. 8.00- 16.00

Piątek godz. 8.00- 12.00

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Żywca i powiatu żywieckiego

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Żywiec nr 1

Adres:

Księdza Prałata Stanisława Słonki 13, Żywiec, Polska

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek: godz. 14.30 - 18.30

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Żywiec nr 2

Adres:

Krasińskiego 13, Żywiec, Polska

Godziny otwarcia:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek: godz. 09.00 - 13.00

Środa, Piątek; 11.00 - 15.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Gilowice

Adres:

Krakowska 40, Gilowice, Polska

Godziny otwarcia:

Poniedziałek, Wtorek: 13.00 - 17.00

Środa: godz. 09.00 - 13.00

Czwartek, Piątek; 12.00 - 16.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Łodygowice

Adres:

Plac Wolności 4, Łodygowice, Polska

Godziny otwarcia:

Poniedziałek, Środa: godz. 13.00 - 17.00

Wtorek, Czwartek, Piątek: godz. 11.00 - 15.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Jeleśnia

Adres:

Plebańska 1, Jeleśnia, Polska

Godziny otwarcia:

Poniedziałek, Czwartek: godz. 08.00 - 12.00

Wtorek, Piątek: godz. 12.00 - 16.00

Środa: godz. 14.00 - 18.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Porąbka

Adres:

Krakowska 3, Porąbka, Polska

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 9.00- 12.00

wtorek: 14.00- 17.00

czwartek: 9.00- 13.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Rajcza

Adres:

Górska 1, Rajcza, Polska

Godziny otwarcia:

Poniedziałek, Środa, Piątek: godz. 08.00 - 12.00

Wtorek, Czwartek: 12.00 - 16.00

Drukuj informację