II Wydział Cywilny Odwoławczy

Przewodniczący Wydziału II Cywilnego Odwoławczego

SSO Andrzej Grygierzec

Przyjmuje zainteresowane strony w każdą środę godzinach 11.00 – 12.00 pok. 225.

 

Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Cywilnego Odwoławczego

SSO Leszek Filapek

 

Kierownik sekretariatu Wydziału II Cywilnego Odwoławczego

Lucyna Horlitz


Zastępca Kierownika sekretariatu Wydziału II Cywilnego Odwoławczego

Barbara Smółka

 

tel. 33 4990 315

fax. 33 4990 381

Pok. nr 223
e-mail: informacja@bielsko-biala.so.gov.pl


Do właściwości II Wydziału Cywilnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Bielsku- Białej należy rozpoznawanie:

  • apelacji i zażaleń od orzeczeń w sprawach cywilnych sądów rejonowych okręgu bielskiego, z ich wydziałów cywilnych, rodzinnych i nieletnich, ksiąg wieczystych oraz grodzkich;
  • skarg o wznowienie postępowania w sprawach, w których ten Wydział wcześniej orzekał co do istoty sprawy;
  • skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki ( ustawa z dnia 17 września 2004 roku Dz. U. Nr 179, poz. 1843 );
  • przyjmowanie i nadawanie biegu skargom o stwierdzenie niezgodności z prawem prawo mocnego orzeczenia wydanego przez II wydział Cywilny Odwoławczy Sądu Okręgowego w Bielsku- Białej;
  • zażaleń na odmowę dokonania czynności przez notariusza.
Drukuj informację