Oddział Administracyjny

Oddział Administracyjny

Adres: ul. Cieszyńska 10, 43-300 Bielsko-Biała

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Lucyna Micherda pok. nr 228;

 

Zastępca Kierownika Oddziału Administracyjnego

Renata Suchanek

 

Tel. 33 4990 386

Fax: 33 4990 450

Do zakresu działania Oddziału Administracyjnego należą:

 • sprawy organizacyjne Sądu Okręgowego;
 • sprawy etatowe i osobowe pracowników Sądu Okręgowego, z wyłączeniem spraw należących do zakresu działania innych organów;
 • nadzór nad sprawami kadrowymi należącymi do zakresu działania jednostek podległych;
 • sprawy dyscyplinarne;
 • sprawy socjalno-bytowe pracowników Sądu Okręgowego;
 • prowadzenie sekretariatów Prezesa i Wiceprezesa Sądu;
 • sprawy ławników, biegłych sądowych, lekarzy sądowych, syndyków upadłości, mediatorów i kuratorów ustanawianych na podstawie ustawy o KRS;
 • nadzór nad Biurem Podawczym, Biblioteką, Magazynem Dowodów Rzeczowych, Archiwum Zakładowym;

W ramach Oddziału Administracyjnego funkcjonuje:

 • Referat Wizytacyjny, do którego zadań należy sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych oraz sprawy dotyczące skarg i wniosków;
 • Punkt KRK – opisany odrębnie;
 • Biuro Obsługi Interesantów – opisane odrębnie;
Drukuj informację