Biuro Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów
Biuro Obsługi Interesantów usytuowane jest w holu głównym budynku Sądu, na parterze w pokoju nr 21, przy wejściu od ulicy Cieszyńskiej 10.
Dane kontaktowe:
Sąd Okręgowy w Bielsku – Białej
ul. Cieszyńska 10
43- 300 Bielsko – Biała
tel. 33 4990 480
tel. 33 4990 481
e-mail: informacja@bielsko-biala.so.gov.pl

Godziny przyjęć Interesantów:
poniedziałek 7.30 – 18.00
wtorek – piątek 7.30 – 15.30.
Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy zapewnienie wstępnej obsługi interesantów  wszystkich wydziałów Sądu Okręgowego poprzez ułatwienie w uzyskaniu niezbędnych informacji dotyczących postępowania sądowego, rozkładu sal rozpraw  bez konieczności udawania się do sekretariatów.
Biuro Obsługi Interesantów jest połączone z Biurem podawczym Sądu, co umożliwia dokonanie wstępnej kontroli składanej korespondencji i eliminowanie niekompletnych oraz źle skierowanych pism procesowych.
W ramach Biura Obsługi Interesantów funkcjonuje czytelnia akt.

 

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych.
Zakres zadań :
1) udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;
2) wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
3) wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
4) kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;
5) udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
6) udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
7) udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
8) informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
9) udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.

Drukuj informację