Krajowy Rejestr Karny

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej.

ul. Cieszyńska 10

43-300 Bielsko-Biała,

tel: (033) 4990-400,

fax: (033) 4990-488

 

Godziny przyjęć interesantów:

 

poniedziałek  od godz. od 7:30 do 18:00

wtorek-piątek od godz. od 7:30 do 15:30

Jednocześnie informujemy, że Kasa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej czynna jest  w godz od 8.00 do 15 w czwartki 9.00 do 15.00 (przerwa w godz.od 11.45 do 12.00).

 

Wszelkie informacje dotyczące uzyskania  zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego oraz druki do pobrania:

 

https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/

 

Osoby, które osobiście składają zapytanie o podmiocie zbiorowym muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (może być kserokopia). W podpisie winna figurować osoba, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jeżeli zapytanie składa inna osoba niż wymieniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, powinna posiadać upoważnienie sporządzone na druku firmowym przez osobę, która złożyła podpis na zapytaniu oraz przedłożyć do wglądu aktualny wypis z KRS.

 

Procedura uzyskania informacji z Krajowego Rejestru Karnego przez osobę trzecią.


Złożenia i odbioru „Zapytania” może dokonać inna osoba niż wskazana we wniosku, musi jednak w tym celu posiadać pisemne UPOWAŻNIENIE od osoby wskazanej we wniosku i mieć przy sobie dowód osobisty. W przypadku, kiedy osoba odbierająca nie jest osobą najbliższą np. rodzice, rodzeństwo, małżonek - upoważnienie winno być zaopatrzone w opłatę skarbową (opłatę skarbową można uiścić w budynku Urzędu Miasta Bielska-Białej, lub dokonać przelewu na konto Urzędu Miasta). W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby upoważniającej oraz sformułowanie opłata za upoważnienie

 


Pod podanym numerem telefonu można uzyskać podstawowe informacje na temat działalności Rejestru.
Wsparcie klienta Krajowego Rejestru Karnego
tel. 71 748 96 00
e-mail: e-krk@gdansk.sa.gov.pl

Pytania i odpowiedzi:
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/pytania-i-odpowiedzi/

Drukuj informację

Pliki do pobrania