Archiwum - zamówienia podlegające ustawie PZP

Remont sali 232 w budynku Sądu Okręgowego...

Nazwa:

Remont sali 232 w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul.Cieszyńskiej 10

Oznaczenie postępowania:

G.2070-006/2014

Budowa windy osobowej w budynku Sądu Rejonowego...

Nazwa:

Budowa windy osobowej w budynku Sądu Rejonowego w Żywcu przy ul.Kościuszki 39

Oznaczenie postępowania:

I.2122-002/2014

Dostawa klastra urządzeń UTM i przełączników sieciowych FC...

Nazwa:

Dostawa klastra urządzeń UTM i przełączników sieciowych FC dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

G.0710-005/2014

Odświeżenie i bieżąca konserwacja pomieszczeń ...

Nazwa:

Odświeżenie i bieżąca konserwacja pomieszczeń budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul.Sobieskiego 5

Oznaczenie postępowania:

G.2070-005/2014

Dostawa materiałów eksploatacyjnych...

Nazwa:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i faksów dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

G.2304-005/2014

| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 |