Zamówienia niepodlegające ustawie PZP

Wykonanie pieczątek dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej na rok 2017

Nazwa:

Wykonanie pieczątek dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej na rok 2017

Oznaczenie postępowania:

G.2304/004/2017

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego wraz z dostawą tonerów do drukarek

Nazwa:

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego wraz z dostawą tonerów do drukarek

Oznaczenie postępowania:

G.2314/004/2017

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych

Nazwa:

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych

Oznaczenie postępowania:

G.2314/003/2016

Dostawa sprzętu audio – wideo do Błękitnego Pokoju i uruchomienie w Sądzie Rejonowym w Cieszynie ul. Garncarska 8

Nazwa:

Dostawa sprzętu audio – wideo do Błękitnego Pokoju i uruchomienie w Sądzie Rejonowym w Cieszynie ul. Garncarska 8

Oznaczenie postępowania:

I.2122/002/2016

Dostawa sprzętu audio – wideo do Błękitnego Pokoju i uruchomienie w Sądzie Rejonowym w Żywcu ul. Kościuszki 39

Nazwa:

Dostawa sprzętu audio – wideo do Błękitnego Pokoju i uruchomienie w Sądzie Rejonowym w Żywcu ul. Kościuszki 39

Oznaczenie postępowania:

I.2122/001/2016

| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 | Strona 5 | Strona 6 |