Zamówienia niepodlegające ustawie PZP

Dostawa druków dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

Nazwa:

Dostawa druków dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

G.2304/005/2016

Dostawa prasy dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej na rok 2016

Nazwa:

Dostawa prasy dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej na rok 2016

Oznaczenie postępowania:

G.2304/012/2016

Usługi serwisowe urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek i faksów

Nazwa:

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń wielofunkcyjnych

kopiarek i faksów wraz z dostawą części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Oznaczenie postępowania:

G.2314-001/2016

Usługi serwisowe wind oraz platform

Nazwa:

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji wind oraz platform przyschodowych.

Oznaczenie postępowania:

G.2314-002/2016

| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 | Strona 5 | Strona 6 |