Zamówienia niepodlegające ustawie PZP

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych

Nazwa:

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych

Oznaczenie postępowania:

G.2314-003/2016

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego

Nazwa:

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego

wraz z dostawą tonerów do drukarek

Oznaczenie postępowania:

G.2314-004/2016

| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 | Strona 5 | Strona 6 |