Archiwum - zamówienia niepodlegające ustawie PZP

Wykonanie kontroli okresowej obiektów...

Nazwa:

Wykonanie kontroli okresowej (rocznej) obiektów budowlanych Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul.Cieszyńskiej 10, Sobieskiego 1, 3 i 5 oraz Św.Trójcy 3 i 5

Oznaczenie postępowania:

G.2070-003/2015

Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej...

Nazwa:

Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynków Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul.Cieszyńskiej 10, Sobieskiego 1, 3 i 5 oraz Św.Trójcy 3 i 5

Oznaczenie postępowania:

G.2070-002/2015

Świadczenie usług doręczania przekazów pieniężnych...

Nazwa:

Świadczenie usług doręczania przekazów pieniężnych adresatom wskazanym przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

G.2244-003/2015

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego

Nazwa:

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego

Oznaczenie postępowania:

G.2314-004/2015

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych

Nazwa:

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych

Oznaczenie postępowania:

G.2314-003/2015

| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 |