Archiwum

Dostawa energii elektrycznej

Nazwa:

Informacja o wyborze oferty w celu zawarcia umowy wykonawczej na "Dostawę energii elektrycznej do obiektów Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej" do umowy ramowej Nr 4/ZP-UR/2016 na "Dostawę energii elektrycznej do sądów powszechnych - na podstawie umowy ramowej", zawartej 05.07.2016r. pomiędzy Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Krakowie a

CORRENTE Sp.z o.o.

TAURON Sp.z o.o.

Oznaczenie postępowania:

G.2241/002/2016

Dostawa energii elektrycznej ...

Nazwa:

Informacja o wyborze oferty w celu zawarcia umowy wykonawczej na "Dostawę energii elektrycznej do obiektów Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej" do umowy ramowej Nr 3/ZP-UR/2015 na "Dostawę energii elektrycznej do sądów powszechnych - na podstawie umowy ramowej", zawartej 30.09.2015r. pomiędzy Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Krakowie a

CORRENTE Sp.z o.o.

NOVUM S.A.

Oznaczenie postępowania:

G.2241/002/2015

Dostawa energii elektrycznej ...

Nazwa:

Informacja o wyborze oferty w celu zawarcia umowy wykonawczej na "Dostawę energii elektrycznej do obiektów Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej" do umowy ramowej Nr 3/ZP-UR/2014 na "Dostawę energii elektrycznej do obiektów jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego - na podstawie umowy ramowej", zawartej 07.11.2014r. pomiędzy Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Krakowie a

  1. PKP Energetyka SA Pion Sprzedaży

  2. Enea SA

  3. ENERGA Obrót SA

Oznaczenie postępowania:

G.2241-002/2014

Dostawa energii elektrycznej ...

Nazwa:

Informacja o wyborze oferty w celu zawarcia umowy wykonawczej na "Dostawę energii elektrycznej do obiektów Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej" do umowy ramowej Nr 3/ZP-UR/2014 na "Dostawę energii elektrycznej do obiektów jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego - na podstawie umowy ramowej", zawartej 07.11.2014r. pomiędzy Sądem Apelacyjnym w Krakowie a PKP Energetyka SA Pion Sprzedaży, Enea SA i  ENERGA Obrót SA

Oznaczenie postępowania:

G.2241-002/2014

Dostawa energii elektrycznej ...

Nazwa:

Informacja o wyborze oferty w celu zawarcia umowy wykonawczej na "Dostawę energii elektrycznej do obiektów Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej" do umowy ramowej Nr 3/ZP-UR/2013 na "Dostawę energii elektrycznej do obiektów jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego - na podstawie umowy ramowej", zawartej 07.03.2013r. pomiędzy Sądem Apelacyjnym w Krakowie a PGE Obrót SA, ENERGA -Obrót SA i PKP Energetyka SA

Oznaczenie postępowania:

G.2241-002/2013