Usługa Ochrony Fizycznej Osób i Mienia, Monitoringu Włamaniowego oraz konwój Gotówki dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Nazwa:

Usługa Ochrony Fizycznej Osób i Mienia, Monitoringu Włamaniowego oraz konwój Gotówki dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

G.251-011/2017

 

Wartość zamówienia:

Usługi społeczne poniżej 750tys. euro

Termin składania ofert:

26.10.2017 godz. 10.00

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie

Załączniki

 

 

 

 

 

 

 

 

SWIZ

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Wykaz wykonanych usług

Wzór umowy

Wykaz osób

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Rozstrzygnięcie postępowania

 

Drukuj informację