Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul. Sobieskiego 3

Nazwa:

Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul. Sobieskiego 3

Oznaczenie postępowania:

G.2070/004/2017

 

Wartość zamówienia:

powyżej 30.000 euro

Termin składania ofert:

12.09.2017r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytania do SIWZ i odpowiedzi Zamawiającego

 

SIWZ

Zał. Nr 1 - wzór oferty

Zał. Nr 2 - oświadczenie

Zał. Nr 3 - wzór umowy

Zał. Nr 4 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Instalacja klimatyzacji - opis budowlany

Instalacja klimatyzacji - opis wykonawczy

Instalacja klimatyzacji - STWIOR

Instalacja klimatyzacji - Kosztorys inwestycyjny

 

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ

SIWZ wer.2

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 01.09.2017r.

 

Odpowiedź na pytanie nr 2 z dnia 05.09.2017r.

 

Odpowiedź na pytanie nr 3 z dnia 06.09.2017r.

 

Odpowiedź na pytanie nr 4 z dnia 06.09.2017r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja o wyborze oferty

Drukuj informację