Konta bankowe

 

Numer rachunku dochodów budżetowych (wpisy sądowe, koszty sądowe, grzywny, opłaty od udzielenia informacji publicznej)

BANK NBP O/O Katowice
Nr
44 1010 1212 0024 8222 3100 0000

 

Numer rachunku dochodów budżetowych - kod QR

 

Dla wpłat z zagranicy:

 

NBPLPLPW PL 44101012120024822231000000

 

Numer rachunku dochodów budżetowych z zagranicy - kod QR

 

 

 

Numer rachunku sum na zlecenie (zaliczki na biegłych, kuratorów, tłumaczy)

 

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO o/Katowice

 

Nr 53 1130 1091 0003 9085 0120 0003

 

Numer rachunku sum na zlecenie - kod QR

 

Dla wpłat z zagranicy:

 

GOSKPLPW 53113010910003908501200003

 

Numer rachunku sum na zlecenie z zagranicy- kod QRNumer rachunku sum depozytowych (wadia, zabezpieczenia, poręczenia majątkowe)

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO o/Katowice
Nr
72 1130 1091 0003 9085 0190 0001

 

Numer rachunku sum depozytowych - kod QR

 

Dla wpłat z zagranicy:

 

GOSKPLPW 72113010910003908501900001

 

Numer rachunku sum depozytowych z zagranicy- kod QR

 

 

 

Numer rachunku sum depozytowych w Euro

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO o/Katowice
Nr 45 1130 1091 0003 9085 0190 0002

 

Numer rachunku sum depozytowych w Euro - kod QR

 

 

Numer rachunku sum depozytowych w USD

 

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO o/Katowice

 

Nr 18 1130 1091 0003 9085 0190 0003

 

Numer rachunku sum depozytowych w USD

 

 

Numer rachunku bankowego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO o/Katowice

Nr 96 1130 1091 0003 9085 0120 0005

Numer rachunku bankowego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - kod QR

Drukuj informację