100 – lecie Kurateli Sądowej w Polsce

W dniu 7 lutego 1919 roku został wydany dekret o powołaniu Sądów dla Nieletnich i Urzędów Stałych Opiekunów Sądowych przy tych sądach, który został podpisany przez Naczelnika Państwa Polskiego Józefa Piłsudskiego w dniu 8 lutego 1919 roku.

Sto lat temu zaczęła się tworzyć historia Polskiej Kurateli Sądowej, która trwa i w której uczestniczą kuratorzy do dziś.

Historia ta pokazała jak ważną i odpowiedzialną jest funkcja kuratora sądowego w naszym społeczeństwie.

Z okazji Jubileuszu 100 - lecia Kurateli w Polsce także  w okręgu bielskim została zorganizowana uroczysta konferencja dla zaproszonych gości, która odbyła się w dniu 1 marca 2019 roku w Sali Koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej ulica Wyspiańskiego 5a.

Z tej okazji oprócz przypomnienia historii oraz wyróżnienia zasłużonych kuratorów zawodowych i społecznych, wspólnie z zaproszonymi gośćmi z powiatów bielskiego , cieszyńskiego i żywieckiego odbędą się rozmowy o przyszłości kurateli w naszym regionie i w Polsce.

Aktualnie w okręgu bielskim obejmującym 3 w/w powiaty pracuje 66 kuratorów zawodowych, w tym 38 kuratorów dla dorosłych i 26 kuratorów rodzinnych. Współpracują oni z grupą ok. 300 kuratorów społecznych. Według danych statystycznych za 2018 rok ta grupa kuratorów sprawuje dozór i kontroluje wykonanie obowiązków wobec ok. 4000 osób objętych wyrokami karnymi i ok. 4500 osób objętych postępowaniami opiekuńczymi , w tym ok. 400 nieletnich.

Rocznie kuratorzy sądowi dla dorosłych wykonali ok. 4500 wywiadów w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym. Kuratorzy rodzinni wykonali  ok. 5600 wywiadów w postępowaniu rozpoznawczym i wykonawczym.

W dniu 14 lutego bieżącego roku z okazji Jubileuszu Senat Rzeczypospolitej Polski podjął uchwałę uświetniającą tą ważną rocznicę  aby wyrazić uznanie kuratorom za ich zaangażowaną pracę w służbie państwa i społeczeństwa polskiego:

 „ kuratorzy sądowi są służbą, która od wielu lat w istotny sposób korzystnie wpływa na bezpieczeństwo społeczeństwa, zmniejszenie przestępczości, ograniczenie patologii społecznej i demoralizacji nieletnich…”

 

plakat

foto1

foto2

foto3

foto4

Rejestr zmian dla: 100 – lecie Kurateli Sądowej w Polsce

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-05-27
Publikacja w dniu:
2019-05-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-03-06
Publikacja w dniu:
2019-03-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-03-06
Publikacja w dniu:
2019-03-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-03-06
Publikacja w dniu:
2019-03-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-03-06
Publikacja w dniu:
2019-03-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Barbara Tymczyszyn
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-03-06
Publikacja w dniu:
2019-03-06
Opis zmiany:
zamieszczenie treści