Aktualności

Artykuły

 • 100 – lecie Kurateli Sądowej w Polsce

  W dniu 7 lutego 1919 roku został wydany dekret o powołaniu Sądów dla Nieletnich i Urzędów Stałych Opiekunów Sądowych przy tych sądach, który został podpisany przez Naczelnika Państwa Polskiego Józefa Piłsudskiego w dniu 8 lutego 1919 roku.

  Sto lat temu zaczęła się tworzyć historia Polskiej Kurateli Sądowej, która trwa i w której uczestniczą kuratorzy do dziś.

  Historia ta pokazała jak ważną i odpowiedzialną jest funkcja kuratora sądowego w naszym społeczeństwie.

  Czytajwięcejo:
 • UCHWAŁA SĘDZIÓW SĄDU OKRĘGOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

  z dnia 18 grudnia 2018r.

  W sprawie postulatów płacowych pracowników sądów powszechnych

   

  Sędziowie Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej wyrażają solidarność z pracownikami sądów powszechnych, w pełni rozumiejąc i popierając ich postulaty płacowe...

  Czytajwięcejo:
 • E-płatności dla obywatela

  E-płatności dla obywatela: papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018

  Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 r. wychodzą z użycia.

  Już od 1 stycznia 2017 r. przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.

  Czytajwięcejo:
 • Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

   

  Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 marca 2018r., pod egidą Fundacji Obrony Praw Człowieka „Dura Lex, Sed Lex” powstał w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich  3/101, Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

   

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie III K 199/16

  Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej Wydział III Karny działając na podstawie art. 131 par. 2 kpk oraz 337 a kpk zawiadamia pokrzywdzonych, że rozprawa w sprawie o sygn. III K 199/16 (PR 2 Ds. 31.2016 Prokuratury Rejonowej w Cieszynie) przeciwko oskarżonym Danucie J. i Iwonie B - w związku z działalnością firmy BESKID 1 Spółka z o.o. z siedzibą w Zamarskach odbędzie się w dniach 30 maja 2017 roku godz. 09:00, sala 207, 23 czerwca 2017 roku godz. 09:00, sala 232, 5 lipca 2017 roku godz. 09:00, sala 232, w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 10, 43-300 Bielsko-Biała.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie dot. lekarzy sądowych

  Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej poszukuje kandydatów na lekarzy sądowych w okręgu Sądu Okręgowego Bielsku-Białej.

  Warunki oraz tryb nadania uprawnień do wykonywanie czynności lekarza sądowego określa ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. 2007r. Nr 123 póz. 849 z późn. zm.). Lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:

  Czytajwięcejo:
 • Projekt "Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych"

  Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej  bierze udział w projekcie Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości i współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014. Celem projektu jest Poprawa wydajności systemów sądownictwa, w tym rozwój systemów związanych z prowadzeniem spraw sądowych.
  Rezultatami projektu będą:

  Czytajwięcejo:
 • Zapotrzebowanie na biegłych sądowych

  Sąd Okręgowy w Bielsku – Białej ogłasza zapotrzebowanie na lekarzy medycyny do pełnienia funkcji stałego biegłego sądowego dla potrzeb wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych. W szczególności poszukiwani sąd specjaliści z zakresu

   

  Czytajwięcejo:
 • "Na wokandzie"

  Oddajemy w Państwa ręce aktualny numer elektronicznej wersji kwartalnika informacyjnego Ministrerstwa Sprawiedliwości "Na wokandzie" dostępnego pod adresem http://nawokandzie.ms.gov.pl

  Czytajwięcejo: