BADANIA W OPINIODAWCZYM ZESPOLE SĄDOWYCH SPECJALISTÓW W OKRESIE PANDEMII

W związku z trwającą pandemią koronawirusa, przed badaniem w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów prosimy zapoznać się z następującymi informacjami:

Badania w OZSS zostają wznowione z dniem 18 maja 2020 roku

• na badanie mogą przychodzić wyłącznie osoby zdrowe, przed udaniem się na badanie, proszę dokonywać pomiaru temperatury ciała, w przypadku zaobserwowania u siebie jakichkolwiek objawów choroby, w tym podwyższonej temperatury , proszę konsultować się z lekarzem, pozostać w domu - nie przychodzić na badania ,
• po wejściu do budynku OZSS, należy zdezynfekować ręce, (udostępnionymi środkami odkażającymi) w miejscach do tego wskazanych ,
• każda osoba przebywająca w budynku OZSS zobowiązana jest posiadać maseczkę ochronną/przyłbicę oraz zachować 1 - 2m odstępu od pracowników OZSS. Dzieci do lat 4 są zwolnione z obowiązku zakrywania nosa i ust,
• pracownicy OZSS także są zobowiązani do przestrzegania wymienionych wyżej środków ostrożności,
• w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa, zabawki, kredki i inne pomoce dostępne we wcześniejszym okresie w OZSS nie będą udostępniane, dlatego prosimy o przynoszenie swoich zabawek oraz kredek, z których będą mogły korzystać dzieci podczas przebywania w OZSS,
• jednocześnie w OZSS przebywać może tylko jedna rodzina, w związku z tym popołudniowe badania rozpoczynać się będą po zakończeniu badania rannego. Sytuacja ta może spowodować opóźnienia.
W celu zasięgnięcia informacji o godzinie rozpoczęcia popołudniowego badania prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 33 4990531.

Pomimo zastosowania wymienionych wyżej środków ostrożności, Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zarażenia koronawirusem.

Badania są dobrowolne. W przypadku odmowy udziału w badaniach prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 33 4990531

Rejestr zmian dla: BADANIA W OPINIODAWCZYM ZESPOLE SĄDOWYCH SPECJALISTÓW W OKRESIE PANDEMII