Dostawa sprzętu audio – wideo do Błękitnego Pokoju i uruchomienie w Sądzie Rejonowym w Żywcu ul. Kościuszki 39

Nazwa:

Dostawa sprzętu audio – wideo do Błękitnego Pokoju i uruchomienie w Sądzie Rejonowym w Żywcu ul. Kościuszki 39

Oznaczenie postępowania:

I.2122/001/2016

 

Wartość zamówienia:

poniżej 30.000 euro

Termin składania ofert:

25.11.2016r. do godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki

Zał. Nr 1 - formularz oferty

Zał. Nr 2 - wzór umowy

Zał. Nr 3 - opis przedmiotu zamówienia

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja z otwarcia ofert


Informacja o wyniku postępowania

Rejestr zmian dla: Dostawa sprzętu audio – wideo do Błękitnego Pokoju i uruchomienie w Sądzie Rejonowym w Żywcu ul. Kościuszki 39