Dostawa druków dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

Nazwa:

Dostawa druków dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

G.2304/005/2016

 

 

Wartość zamówienia:

poniżej 30.000 euro

Termin składania ofert:

08.03.2016r. do godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki

Zał. Nr 1 - wzór druku

Zał. Nr 2 - formularz oferty

Zał. Nr 3 - wzór umowy

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o zawarciu umowy

Rejestr zmian dla: Dostawa druków dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej