Dostawa mebli biurowych dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

Nazwa:

Dostawa mebli biurowych dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

G.2304/007/2016

 

Wartość zamówienia:

poniżej 30.000 euro

Termin składania ofert:

29.04.2016r. do godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki

Zał. Nr 1 - formularz oferty

Zał. Nr 2 - wzór umowy

Zał. Nr 3 - opis przedmiotu zamówienia

 

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja z otwarcia ofert


Informacja o zawarciu umowy

Rejestr zmian dla: Dostawa mebli biurowych dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej