Dostawa prasy dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej na rok 2016

Nazwa:

Dostawa prasy dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej na rok 2016

Oznaczenie postępowania:

G.2304/012/2016

 

 

Wartość zamówienia:

poniżej 30.000 euro

Termin składania ofert:

15.01.2016r. do godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki

Zał. Nr 1 - formularz oferty

Zał. Nr 2 - wykaz prenumerat

Zał. Nr 3 - wzór umowy

 

Rozstrzygnięcie postępowania

informacja o rozstrzygnięciu

 

Informacja o zawarciu umowy

Rejestr zmian dla: Dostawa prasy dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej na rok 2016