Kolegium Sądu

Kolegium Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

Składa się z ośmiu członków, wybieranych przez zgromadzenie ogólne sędziów okregu, w tym czterech sędziów sądu okręgowego i czterech sędziów sądów rejonowych tutejszego okręgu, a także prezesa sądu okręgowego.

 

W skład Kolegium wybranego na trzyletnią kadencję (22.06.2015r. - 21.06.2018r.) wchodzą następujące osoby:

Przewodniczący - Pan Andrzej TRZOPEK - prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej;

1. Pan Miłosz BOROWSKI – sędzia Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej;

2. Pan Leszek FILAPEK- sędzia Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej;

3. Pani Mariola JAGOSZ - sędzia Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej;

4. Pan  Jarosław SABLIK- sędzia Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

5. Pan Mariusz GRĄŻAWSKI – sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej;

6. Pan Krzysztof PABIŚ – sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej;

7. Pan Piotr STANCLIK– sędzia Sądu Rejonowego w  Cieszynie;

8. Pan Marcin LORANC – sędzia Sądu Rejonowego w  Żywcu;

Kolegium sądu okręgowego - realizuje zadania określone w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r. , poz. 133 z późń. zm.), a ponadto:

1. wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w sądzie okręgowym funkcji kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji, a także funkcji przewodniczących wydziałów i ich zastępców w sądzie okręgowym i sądach rejonowych,

 

2. opiniuje podziały czynności dla sędziów i referendarzy sądowych sądu okręgowego oraz sądów rejonowych,

 

3. wyraża opinię o kandydatach do pełnienia funkcji wiceprezesa sądu okręgowego oraz sądów rejonowych,

 

4. opiniuje kandydatów na stanowiska sędziów sądów rejonowych,

 

5. rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów,

 

6. wyraża opinię o projektach planów finansowych sądu,

 

7. wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego i sądów rejonowych, działających w okręgu sądowym,

 

8. wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki,

 

9. wybiera zastępcę rzecznika dyscyplinarnego,

 

10. rozpatruje odwołania sędziów od sprzeciwu prezesa sądu okręgowego, odmawiającego zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia,

 

11. wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.

Rejestr zmian dla: Kolegium Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-03-15
Publikacja w dniu:
2018-03-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Agnieszka Trela
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2015-06-24
Publikacja w dniu:
2015-06-24
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Renata Suchanek
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2012-06-22
Publikacja w dniu:
2012-06-22
Opis zmiany:
edycja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Agnieszka Trela
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2011-03-23
Publikacja w dniu:
2011-03-23
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Jarosław Sablik
Opublikował:
Radosław Talik
Dokument z dnia:
2011-02-22
Publikacja w dniu:
2011-02-22
Opis zmiany:
edycja danych