Mediacje - Mediatorzy

M E D I A C J E :


Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony postępowania sądowego rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Osoby ubiegające się o wpis na listę mediatorów (cywilnych, karnych, nieletnich) winny zapoznać się z zamieszczoną informacją w kwestii RODO i po złożeniu podpisu, złożyć
z pozostałymi dokumentami.

- oświadczenie RODO  (do pobrania)

Szczegółowe informacje o mediacji cywilnej, karnej, nieletnich i rodzinnej zamieszczone są poniżej: