Informacja dla kandydatów na stanowiska sędziowskie

Informacja dla kandydatów na stanowiska sędziowskie

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14.03.2014r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych  oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014r., poz. 512), informuje się, że z dniem 1.10.2014r. zgłaszanie kandydatury na wolne stanowiska sędziowskie odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, obsługującego postępowanie w sprawie  powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim, dostępnego na stronie internetowej Krajowej Rady Sądownictwa.

 

Wobec powyższego zainteresowanych kandydatów odsyła się do:

 

1. ustawy z dnia 14.03.2014r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014r.,poz. 512);

2. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.09.2014r. w sprawie zakresu danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie ( Dz. U. z 2014r., poz. 1221);

3. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10.09.2014r. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko sędziowskie ( Dz. U. z 2014r., poz. 1289);

4. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.09.2014r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych do objęcia urzędu sędziego  ( Dz. U. z 2014r., poz. 1293);

Rejestr zmian dla: Informacja dla kandydatów na stanowiska sędziowskie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Jarosław Sablik
Opublikował:
Radosław Talik
Dokument z dnia:
2011-02-22
Publikacja w dniu:
2011-02-22
Opis zmiany:
edycja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2010-11-30
Publikacja w dniu:
2010-11-30
Opis zmiany:
b/d