Dodatkowe dni wolne w 2014 roku

 

• dni 2 maja 2014r.  i 10 listopada 2014r. dniami wolnymi od pracy. (Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej w tych dniach będzie zamknięty).

• dzień 20 czerwca 2014r. dniem wolnym od pracy, z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania w dniu 7 czerwca 2014r.;

dzień 24 grudnia 2014r. dniem wolnym od pracy, z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania w dniu 13 grudnia 2014r.;