Pismo Rzecznika Prasowego do Fundacji Pozytywnych Zmian

Pismo Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej do Fundacji Pozytywnych Zmian z siedzibą w Bielsku-Białej, w przedmiocie organizowanego przez tę Fundację w dniu 27 kwietnia o godz. 1200 protestu przed siedzibą Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, pod hasłem „Stop wyrokom w zawieszeniu za przemoc wobec kobiet"

 

Szanowni Państwo.
W związku z zapowiedzianym na 27 kwietnia o godz. 1200 protestem przed siedzibą Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, którego przedmiot stanowi zarzut jakoby „Przemoc wobec kobiet, w tym seksualna jest w Polsce bagatelizowana. Sprawy są umarzane, lub są to wyroki w zawieszeniu" informuję, że w latach 2014 - 2015 r. nie zapadł w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej żaden prawomocny wyrok skazujący sprawcę szeroko rozumianego przestępstwa zgwałcenia z art. 197 § 1 – 3 Kodeksu karnego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

Kary, jakie były orzekane przez Sąd Okręgowy za przestępstwo zgwałcenia wynosiły w tym okresie odpowiednio do okoliczności czynów:
- 3 lata pozbawienia wolności;
- 6 lat pozbawienia wolności oraz orzeczenie środka zabezpieczającego w postaci pobytu po odbyciu kary pozbawienia wolności w zakładzie psychiatrycznym dla sprawców preferencyjnych przestępstw przeciw wolności seksualnej, za doprowadzenie małoletniej pokrzywdzonej do poddania się innej czynności seksualnej poprzez włożenie jej ręki w jej bieliznę i dotykanie jej zewnętrznych narządów płciowych;
- 14 lat pozbawienia wolności za doprowadzenie 3 małoletnich, poniżej lat 15, do poddania się innym czynnościom seksualnym poprzez dotykanie ich po ciele po kroczu i w innych częściach ciała, itp.
- 7 lat pozbawienia wolności dla jednego oskarżonego za obcowanie płciowe, a dla drugiego kara łączna 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za usiłowanie obcowania płciowego.

Pozostaje w przekonaniu, że o powyższym poinformujecie Państwo uczestników protestu. Jednocześnie przesyłam sprostowanie nieprawdziwych informacji pojawiających się w publikacjach prasowych odnoszących się do kwestionowanego wyroku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 21 kwietnia 2016 r.
Zwracam się o poinformowanie uczestników protestu również o treści tego sprostowania.

Z poważaniem                                                                 
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
SSO Jarosław Sablik