Pozyskanie biegłych

Ponownie występuję do Państwa z listem intencyjnym dotyczącym konieczności pozyskania kandydatów w osobach lekarzy różnych specjalizacji do współpracy z tut. Sądem Okręgowym i  sądami rejonowymi w okręgu bielskim w dwóch obszarach: biegłych lekarzy sądowych oraz lekarzy sądowych.

 

SZCZEGÓŁY