Rzecznik Praw Obywatelskich odznacza kuratora sądowego w Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wręczy Pani Aleksandrze Dyrdzie – kuratorowi zawodowemu Sądu Rejonowego w Cieszynie Odznakę Honorową „Za zasługi dla ochrony praw człowieka”

W dniu 13 maja 2016 r. o  godzinie 12.00 Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar organizuje w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 uroczystość wręczenia Odznaki Honorowej „Za zasługi dla ochrony praw człowieka” Pani Aleksandrze Dyrdzie – kuratorowi zawodowemu Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Pani Aleksandra Dyrda ukończyła Uniwersytet Wrocławski. Przez 5 lat pełniła funkcję kuratora społecznego w wydziale rodzinnym Sądu Rejonowego Wrocław – Śródmieście. Od 1998 r. pracuje jako kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Cieszynie w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej dla dorosłych. W 2008 r. została mianowana na stanowisko kuratora specjalisty.
Swoją wiedzę zdobywała na licznych kursach i szkoleniach z zakresu: przemocy w rodzinie, narkomanii, problemów alkoholowych, technik mediacji.
W pracy wielce oddana i zaangażowana, wrażliwa na krzywdę innych, mniej zaradnych życiowo. Zawsze gotowa pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Nieustająco staje w obronie praw i wolności obywatelskich osób podlegających oddziaływaniom Kuratorskiej Służby Sądowej.

W styczniu 2014 r., w trakcie wykonywania czynności zawodowych stanęła w obronie bezbronnej kobiety, narażając się na agresję ze strony dozorowanego. Jej profesjonalne działanie zdecydowało o tym, że nie doszło do tragedii.
Do zdarzenia doszło w dniu 27 stycznia 2014 r. w Ustroniu. Rafał M. przez ponad godzinę więził w mieszkaniu kurator sądową Aleksandrę Dyrdę oraz swoją konkubinę. Wymieniony stosował wówczas wobec Pani kurator przemoc, polegającą na jej popychaniu oraz kierował wobec niej groźby pozbawienia życia w celu zmuszenia do zaniechania prawnej czynności służbowej w ramach realizowanego dozoru, przy czym podczas pełnienia przez wskazaną kurator obowiązków służbowych dopuścił się wobec niej czynnej napaści w ten sposób, że trzymając w ręku niebezpieczny przedmiot w postaci kuchennego tłuczka z metalowym ostrzem zamachnął nim w jej kierunku. Ponadto atakował swoją konkubinę zadając jej dwukrotne uderzenie tłuczkiem kuchennym, czym spowodował u niej obrażenia ciała w postaci zasinienia na lewym kolanie, które to obrażenia naruszyły czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni

Za te czyny Rafał M. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Cieszynie z dnia 6 maja 2014 r. na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Orzeczono również wobec oskarżonego Rafała M. środek karny w postaci zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej na okres 5.                                                        

Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego
w Bielsku Białej
SSO Jarosław Sablik