Zapotrzebowanie na biegłych sądowych

 

Sąd Okręgowy w Bielsku – Białej ogłasza zapotrzebowanie na lekarzy medycyny do pełnienia funkcji stałego biegłego sądowego dla potrzeb wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

W szczególności poszukiwani sąd specjaliści z zakresu:

chirurgii  -  ortopedii  -  neurochirurgii  -  pediatrii  -  laryngologii  -  kardiologii  -  chorób zakaźnych  -  dermatologii  -  endokrynologii  -  gastrologii  -  ginekologii  -  hepatologii  -  nefrologii  -  neurologii  -  okulistyki  -  onkologii  -  psychiatrii  -  pulmonologii  -  reumatologii  -  urologii  -  alergologii  -  chirurgii szczękowej

 

Zgodnie z § 12. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133) biegłym sądowym może być ustanowiona osoba, która spełnia poniżej wyszczególnione kryteria:

 

1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2. ukończyła 25 lat życia;

3. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;

4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;

5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

 

Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami. Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do prezesa.

 

Ustanowienie biegłym uprawnia  - po złożeniu przyrzeczenia  -  do wydawania opinii na zlecenie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych w zakresie tej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności, dla której ustanowienie nastąpiło.

 

Biegły wydając opinię używa tytułu biegłego sądowego z oznaczeniem specjalności oraz sądu okręgowego, przy którym został ustanowiony.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 33/ 49 90 311, w godzinach 7.30  -  15.00.  Osobiście w siedzibie Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej ul. Cieszyńska 10, pokój nr 230 (II piętro), bądź drogą elektroniczną, na adres e-mail: glubowiecka@bielsko-biala.so.gov.pl

 

 

Rejestr zmian dla: Zapotrzebowanie na biegłych sądowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Grażyna Lubowiecka
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2017-01-19
Publikacja w dniu:
2017-01-19
Opis zmiany:
zamieszczenie treści