Usługa Ochrony Fizycznej Osób i Mienia, Monitoringu Włamaniowego oraz konwój Gotówki dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Nazwa:

Usługa Ochrony Fizycznej Osób i Mienia, Monitoringu Włamaniowego oraz konwój Gotówki dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

G.251-011/2017

 

Wartość zamówienia:

Usługi społeczne poniżej 750tys. euro

Termin składania ofert:

26.10.2017 godz. 10.00

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie

Załączniki

 

 

 

 

 

 

 

 

SWIZ

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Wykaz wykonanych usług

Wzór umowy

Wykaz osób

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Rozstrzygnięcie postępowania

 

Rejestr zmian dla: Usługa Ochrony Fizycznej Osób i Mienia, Monitoringu Włamaniowego oraz konwój Gotówki dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Grzegorz Wójcik
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2016-07-04
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d