Informacje dla interesantów

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 79/20 Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 14 maja 2020r. w sprawie korzystania z usług Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej w okresie od dnia 18 maja 2020r. do odwołania na terenie budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej mogą znajdować się tylko i wyłącznie osoby:
- wezwane lub zawiadomione o terminie rozprawy/posiedzenia,
- korzystające z usług Biura Podawczego, Biura Obsługi Interesanta, Krajowego Rejestru Karnego, Czytelni Akt, Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, VII Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej,
- wykonujące czynności służbowe.

Osoby wyżej wskazane mogą korzystać z dostępnej w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej infrastruktury.

Pozostałe osoby nie będą wpuszczane do budynku Sądu.

W związku z nałożonym od 16 kwietnia 2020r. obowiązkiem, osoby, które będą chciały wejść na teren Sądu, bez zakrycia, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa - nie będą wpuszczane.

Uprasza się aby na teren Sądu nie wchodziły osoby, które:
• zaobserwowały u siebie objawy takie jak kaszel, gorączka, duszność, co mogłoby wskazywać na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2;
• miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą zakażoną;
• przebywały w strefach szczególnie zagrożonych wirusem lub miały kontakt z taką osobą;

osoby takie powinny bezzwłocznie powiadomić Sanepid - nr telefonu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej 
504 022 816 lub 514 122 992.

Zaleca się w dalszym ciągu korzystnie z:
- Biura Obsługi Interesantów za pośrednictwem kontaktu telefonicznego (tel. - 33 49 90 480 oraz 33 49 90 481), bądź elektronicznego (e-mail: informacja@bielsko-biala.so.gov.pl) z interesantami Sądu,
- Punktu Krajowego Rejestru Karnego za pośrednictwem e-Platforma MS Krajowy Rejestr Karny lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej nr 41/20 - procedury postępowania

Rejestr zmian dla: Informacje dla interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Barbara Tymczyszyn
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-05-15
Publikacja w dniu:
2020-05-15
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Tomasz Sokół
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-04-27
Publikacja w dniu:
2020-04-27
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Barbara Tymczyszyn
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-04-02
Publikacja w dniu:
2020-04-02
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Barbara Tymczyszyn
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-04-01
Publikacja w dniu:
2020-04-01
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Barbara Tymczyszyn
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-03-24
Publikacja w dniu:
2020-03-24
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-03-17
Publikacja w dniu:
2020-03-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-03-17
Publikacja w dniu:
2020-03-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-03-16
Publikacja w dniu:
2020-03-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-03-16
Publikacja w dniu:
2020-03-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-02-27
Publikacja w dniu:
2020-02-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Barbara Tymczyszyn
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-02-27
Publikacja w dniu:
2020-02-27
Opis zmiany:
aktualizacja treści