Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 10

Nazwa:

Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 10

Oznaczenie postępowania:

G.2070/004/2016

 

Wartość zamówienia:

powyżej 30.000 euro

Termin składania ofert:

22.07.2016r. do godz. 09:15

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytania do SIWZ i odpowiedzi Zamawiającego

 

SIWZ

Zał. Nr 1 - wzór oferty

Zał. Nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków

Zał. Nr 3 - wykaz robót budowlanych

Zał. Nr 4 - wykaz osób

Zał. Nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zał. Nr 6 - oświadczenie - grupa kapitałowa

Zał. Nr 7 - wzór umowy

Zał. Nr 8 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. Nr 9 - zobowiązanie innego podmiotu

 

Instalacja klimatyzacji - opis budowlany

Instalacja klimatyzacji - opis wykonawczy

Instalacja klimatyzacji - STWIOR

Instalacja klimatyzacji układ B1 - przedmiar

Instalacja klimatyzacji układ B2 - przedmiar

Instalacja klimatyzacji układ B3 - przedmiar

Instalacja klimatyzacji układ B4 - przedmiar

 

Malowanie - opis techniczny

Malowanie - STWIOR wymagania ogólne

Malowanie - STWIOR roboty malarskie

Malowanie - rzut II piętra

Malowanie - przedmiar

 

 

 

 

 

odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 08.07.2016

odpowiedź na pytanie nr 2 z dnia 20.07.2016

informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarcia ofert - poprawiona

Rozstrzygnięcie postępowania

G 2070 004 2016 - Informacja o wyborze oferty

Rejestr zmian dla: Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 10

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Grzegorz Wójcik
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2016-07-04
Publikacja w dniu:
2016-07-04
Opis zmiany:
zamieszczenie treści