Minister Sprawiedliwości w Sądzie Rejonowym w Cieszynie

W dniu 24 maja 2012r. w Sądzie Rejonowym w Cieszynie Minister Sprawiedliwości  Jarosław Gowin spotkał się z sędziami okręgu bielskiego. W trakcie spotkania, w którym uczestniczyli sędziowie Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz sędziowie Sądów Rejonowych w Bielsku-Białej, Żywcu i Cieszynie Minister Sprawiedliwości przedstawił plany i zamierzenia resortu dotyczące reformy strukturalnej sadownictwa (znoszenia sądów rejonowych i tworzenia wydziałów zamiejscowych) oraz usprawnienia pracy sądów, w szczególności wprowadzenia e-protokołu, zmian w procedurze karnej i cywilnej. Ponadto, odpowiadając na pytania sędziów, Pan Minister odniósł się do aktualnych problemów sądownictwa, w tym niewystarczającej liczby biegłych sądowych, zmiany sposobu zarządzania sądami wynikającej z nowelizacji ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych oraz dostępnością do zawodu asystenta.

 

Następnie Pan Minister spotkał się z prezesami sądów apelacyjnych, którzy w dniach 22-25 maja 2012r. uczestniczyli w corocznej konferencji prezesów sądów apelacyjnych.

 

Minister Sprawiedliwości w Sądzie Rejonowym w Cieszynie

 

Minister Sprawiedliwości w Sądzie Rejonowym w Cieszynie

 

Minister Sprawiedliwości w Sądzie Rejonowym w Cieszynie

 

Minister Sprawiedliwości w Sądzie Rejonowym w Cieszynie