Opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę budynku dla potrzeb Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Słowackiego 15

Nazwa:

Opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę budynku dla potrzeb Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Słowackiego 15

Oznaczenie postępowania:

I.212/001/2017

 

 

Wartość zamówienia:

poniżej 30.000 euro

Termin składania ofert:

03.02.2017r. do godz. 09:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki

Zał. Nr 1 - formularz oferty

Zał. Nr 2 - oświadczenie

Zał. Nr 3 - umowa

Zał. Nr 4 - opis przedmiotu zamówienia

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Rejestr zmian dla: Opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę budynku dla potrzeb Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Słowackiego 15