Obsługa prawna i doradztwo prawne dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

Nazwa:

Obsługa prawna i doradztwo prawne dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

G.017/001/2017

 

 

Wartość zamówienia:

poniżej 30.000 euro

Termin składania ofert:

27.12.2016r. do godz. 09:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki

Zał. Nr 1 - formularz oferty

Zał. Nr 2 - oświadczenie

Zał. Nr 3 - wykaz usług

Zał. Nr 4 - umowa

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Rejestr zmian dla: Obsługa prawna i doradztwo prawne dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej