Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Wykaz spraw 25.05 - 29.05 2020r.

  W y k a z
  spraw, które będą rozpatrywane w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej
  w okresie od 25 do 29 maja 2020 roku

  Czytajwięcejo:
 • Dostawa mebli biurowych dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

  Nazwa:

  Dostawa mebli biurowych dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.

  Oznaczenie postępowania:

  G.2304/003/2020

   

  Czytajwięcejo:
 • Komunikat Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

  Zgodnie z Zarządzeniem Nr 79/20 Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 14 maja 2020r. w sprawie korzystania z usług Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej w okresie od dnia 18 maja 2020r. do odwołania na terenie budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej mogą znajdować się tylko i wyłącznie osoby:
  - wezwane lub zawiadomione o terminie rozprawy/posiedzenia,
  - korzystające z usług Biura Podawczego, Biura Obsługi Interesanta, Krajowego Rejestru Karnego, Czytelni Akt, Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, VII Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej,
  - wykonujące czynności służbowe.

  Osoby wyżej wskazane mogą korzystać z dostępnej w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej infrastruktury.

  Pozostałe osoby nie będą wpuszczane do budynku Sądu.

  W związku z nałożonym od 16 kwietnia 2020r. obowiązkiem, osoby, które będą chciały wejść na teren Sądu, bez zakrycia, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa - nie będą wpuszczane.

  Uprasza się aby na teren Sądu nie wchodziły osoby, które:
  • zaobserwowały u siebie objawy takie jak kaszel, gorączka, duszność, co mogłoby wskazywać na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2;
  • miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą zakażoną;
  • przebywały w strefach szczególnie zagrożonych wirusem lub miały kontakt z taką osobą;

  osoby takie powinny bezzwłocznie powiadomić Sanepid - nr telefonu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej 
  504 022 816 lub 514 122 992.

  Zaleca się w dalszym ciągu korzystnie z:
  - Biura Obsługi Interesantów za pośrednictwem kontaktu telefonicznego (tel. - 33 49 90 480 oraz 33 49 90 481), bądź elektronicznego (e-mail: informacja@bielsko-biala.so.gov.pl),
  - Punktu Krajowego Rejestru Karnego za pośrednictwem e-Platforma MS Krajowy Rejestr Karny lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

  Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej nr 41/20 - procedury postępowania

  Czytajwięcejo:
 • Komunikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  Na prośbę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zamieszczamy informację o przywróceniu obsługi klientów w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 4 maja br.

  Czytajwięcejo:
 • Wykonanie rocznej kontroli okresowej (rocznej) obiektów budowlanych Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 10, Sobieskiego 1, 3 i 5 oraz Św. Trójcy 3 i 5.

  Nazwa:

  Wykonanie rocznej kontroli okresowej (rocznej) obiektów budowlanych Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 10, Sobieskiego 1, 3 i 5 oraz Św. Trójcy 3 i 5.

  Oznaczenie postępowania:

  G.2070/001/2020

   

  Czytajwięcejo:

Galerie zdjęć