Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego

Nazwa:

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego

wraz z dostawą tonerów do drukarek

Oznaczenie postępowania:

G.2314-004/2016

 

Wartość zamówienia:

poniżej 30.000 euro

Termin składania ofert:

23.12.2015r. do godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki

Zał. Nr 1 - formularz oferty

Zał. Nr 2 - wykaz urządzeń

Zał. Nr 3 - wzór umowy

 

Rozstrzygnięcie postępowania

Lista Wykonawców

Zawarcie umowy

Rejestr zmian dla: Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego