Usługi serwisowe urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek i faksów

Nazwa:

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń wielofunkcyjnych

kopiarek i faksów wraz z dostawą części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Oznaczenie postępowania:

G.2314-001/2016

 

Wartość zamówienia:

poniżej 30.000 euro

Termin składania ofert:

23.12.2015r. do godz. 9:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki

Zał. Nr 1 - Formularz oferty

Zał. Nr 2 - Wykaz urządzeń

Zał. Nr 3 - wzór umowy

Rozstrzygnięcie postępowania

Lista Wykonawców

Zawarcie umowy

Rejestr zmian dla: Usługi serwisowe urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek i faksów