Usługi serwisowe wind oraz platform

Nazwa:

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji wind oraz platform przyschodowych.

Oznaczenie postępowania:

G.2314-002/2016

 

Wartość zamówienia:

poniżej 30.000 euro

Termin składania ofert:

23.12.2015r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki

Zał. Nr 1 - formularz oferty

Zał. Nr 2 - wykaz urządzeń

Zał. Nr 3 - wzór umowy

Rozstrzygnięcie postępowania

Lista wykonawców

Zawarcie umowy

Rejestr zmian dla: Usługi serwisowe wind oraz platform