Środki poprawy efektywności energetycznej

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywnosci energetycznej (Dz.U. z 2011r. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.) Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej informuje, że stosuje następujące środki poprawy efektywności energetycznej:

  1. nabycie nowych urządzeń, instalacji lub pojazdów, charakteryzujacych się niskim zużyciem energii lub niskimi kosztami eksploatacji;
  2. wymiana eksploatowanych urządzeń, instalacji lub pojazdów na urządzenia, instalacje lub pojazdy, o których mowa w pkt 1, albo ich modernizacja;
  3. przebudowa lub remont użytkowanych budynków.

Rejestr zmian dla: Środki poprawy efektywności energetycznej