Tydzień Mediacji

T Y D Z I E Ń    M E D I A C J I

 

Wyprzedzając obchody tegorocznego Tygodnia Mediacji przypadające  w dniach 16 – 20 października 2017 roku, uprzejmie zawiadamiam, że wzorem lat minionych tut. Sąd Okręgowy w Bielsku – Białej, ul. Cieszyńska 10 rozpoczął kampanię popularyzując polubowne rozwiązywanie sporów poprzez mediacje.

 

W w/w dniach w budynku tut. Sądu, w odpowiednim pomieszczeniu zorganizowano bezpośredni kontakt z mediatorami. (harmonogram dyżurów poniżej). Osoby zainteresowane będą mogły zasięgnąć informacji w przedmiocie rozwiązywania konfliktów.

 

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzony będzie w dniu 19 października 2017 roku. Promując ten Dzień, Koordynator d/s mediacji, SSO Jerzy Strzygocki zaplanował spotkanie środowiska mediacyjnego ze środowiskiem sędziowskim w dniu 20 października 2017 roku.

 

Wszystkich zainteresowanych dodatkowymi informacjami w przedmiocie mediacji zaprasza się na stronę internetową tut. Sądu, gdzie przedstawione są:

- Lista mediatorów w sprawach karnych:

- Lista mediatorów w sprawach nieletnich

oraz Listy mediatorów stałych w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i z zakresu prawa pracy prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

 

Dodatkowe informacje związane z działalnością mediatorów są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW MEDIATORÓW