Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek i faksów wraz z dostawą części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

Nazwa:

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek i faksów wraz z dostawą części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

Oznaczenie postępowania:

G.2316/001/2016

 

Wartość zamówienia:

poniżej 30.000 euro

Termin składania ofert:

16.11.2016r. do godz. 09:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki

Zał. Nr 1 - formularz oferty

Zał. Nr 2 - wykaz urządzeń

Zał. Nr 3 - wzór umowy

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Rejestr zmian dla: Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek i faksów wraz z dostawą części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych