Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego wraz z dostawą tonerów do drukarek

Nazwa:

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego wraz z dostawą tonerów do drukarek

Oznaczenie postępowania:

G.2314/004/2017

 

 

Wartość zamówienia:

poniżej 30.000 euro

Termin składania ofert:

28.11.2016r. do godz. 9:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki

Zał. Nr 1 - formularz oferty

Zał. Nr 2 - wykaz urządzeń

Zał. Nr 2 - wykaz urządzeń po zmianie z dnia 23.11.2016r.

Zał. Nr 3 - wzór umowy

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Rejestr zmian dla: Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego wraz z dostawą tonerów do drukarek