Wideokonferencje

Termin przeprowadzenia wideokonferencji należy uzgadniać z pracownikiem Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej – tel. 33 4990309 lub 33 4990316.

Prośbę o wyrażenie zgody na udostępnienie sali i sprzętu do wideokonferencji należy kierować na adres:

Prezes Sądu Okręgowego
ul. Cieszyńska 10
43-400 Bielsko-Biała
fax: 33 4990450

Osobą odpowiedzialną od strony technicznej jest informatyk – tel. 33 4990348 (411)