Zniesienie Wydziału V Gospodarczego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych (Dz. U. z 2011r. Nr 64, poz. 339), z dniem 1 lipca 2011r. zniesiony został Wydział V Gospodarczy Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.

Sprawy gospodarcze należące dotychczas do właściwości tegoż Wydziału będą rozstrzygane przez Sąd Okręgowy w Katowicach:
•    Wydział Gospodarczy
•    Wydział Gospodarczy-Odwoławczy (II instancja).